Sverigedemokraterna i Ånge

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Ånge

Sverigedemokraterna är ett sverigevänligt socialkonservativt parti som eftersträvar en hög grad av trygghet och samhörighet i samhället. Sverigedemokraterna har varit invalda i kommunfullmäktige i Ånge sedan valet 2006. I det senaste valet 2018 fick vi, 12,91% vilket gav oss fem mandat i kommunfullmäktige och gjorde oss till tredje största parti i Ånge kommun. Sverigedemokraterna har representation i Ånge kommuns samtliga nämnder samt valberedning och revision.

Nu arbetar vi på alla nivåer för att fortsätta vara oppositionspartiet i Ånge kommun.

 • Mindre pengar till ensamstående med försörjningsstöd, endast SD reserverade sig

  Av dennishjalmarsson den 19 november, 2019
  0

  Ånge kommun hade sedan april 2016 en generös beräkning av försörjningsstödet till ensamstående föräldrar inom kommunen. Men vid fullmäktigesammanträdet den 21:a oktober ville alltså majoriteten ta bort dessa extra pengar, ett förslag som kan slå hårt mot just barnen i ekonomiskt utsatta familjer, ett förslag som endast Sverigedemokraterna reserverade sig emot.

   

  Det var Vänsterpartiet som i oktober 2015 lämnade en motion om att Ånge kommun skulle se till att ensamstående föräldrar fick ta del av höjningen av underhållsstödet genom att kommunen inte skulle räkna in de 300 kronor som höjningen gällde, och den 25 april 2016 så bifölls motionen och de få personer som detta gäller fick äntligen ta del av den höjning av underhållsstödet som Försäkringskassan betalar ut.

   

  Meningen med höjningen från statens sida var att motverka barnfattigdom, men utan Vänsterpartiets motion så skulle detta alltså inte komma familjer med försörjningsstöd till godo. Sedan Ånge kommun införde denna regel så har underhållsstödet höjts i flera omgångar och som mest med 700 kronor per barn, samtidigt har alltså fullmäktige beslutat gå tillbaka till 2015 år regler där höjningen nu mer endast gör att Ånge kommun behöver betala mindre till varje familj och familjerna själva får istället söka extra pengar för ”fritidsutrustning, föreningsavgifter och liknande”.

  -”Jag tycker det är för dåligt, det rör sig om relativt små belopp och de berörda familjerna borde få dessa pengar och ändå tillåtas söka de extra pengar man hänvisar till” säger Dennis Hjalmarsson, Sverigedemokraternas gruppledare.

  -”Att Sverigedemokraterna värnar om de fattiga och utsatta är en självklarhet men att inte ens Vänsterpartiet inte står upp för barn i ekonomiskt utsatta familjer är uppseendeväckande, jag kan garantera att jag ska följa upp hur mycket som de facto kommer att betalas ut, jag är inte nöjd om beloppet inte motsvarar vad vi just ”stulit” från dom” fortsätter en märkbart berörd Dennis Hjalmarsson.

   

 • SD förslag: Krav om demokrati för föreningsbidrag

  Av dennishjalmarsson den 18 november, 2019
  0

  Det var när kommunstyrelsen skulle ta beslut om reviderade riktlinjer för bidrag till föreningar som Sverigedemokraterna gjorde en skrivelse med ett förslag om demokrati, ett förslag som en enig kommunstyrelse ställde sig bakom.

  Sverigedemokraternas skrivelse till kommunstyrelsen innebär ett krav att ”föreningen skall arbeta efter demokratiska värderingar” för att kunna erhålla kommunalt bidrag till sin verksamhet eller aktivitet, något som är självklart och allt annat skulle vara ett brott mot likställighetsprincipen i kommunallagen, och det var en enig kommunstyrelse som röstade för Sverigedemokraternas förslag.

  Det har förts en diskussion på sociala medier och där man utmålar att Sverigedemokraterna vill ta bort bidrag till vissa specifika föreningar, stämmer detta?

  -”Nej, det stämmer inte, men det är Sverigedemokraternas mening att alla är med och betalar skatt till samma kassa efter sin förmåga, självklart ska alla ha möjlighet att ta del av dessa pengar när de betalas ut utan att väljas bort utifrån etnicitet, religion, sexuell läggning eller politisk tillhörighet” svarar Dennis Hjalmarsson, SD Ånges gruppledare.

  ”Om det finns föreningar i Ånge kommun som trotts detta diskriminerar medborgare på grund av etnicitet, religion, sexuell läggning eller politisk tillhörighet från att delta i sin verksamhet och sina arrangemang så får man helt enkelt klara detta utan kommunalt bidrag” fortsätter Dennis Hjalmarsson.

   

   

 • Medborgardialog i Ljungaverk

  Av dennishjalmarsson den 15 november, 2019
  0

  Medborgardialogens tredje besök, ikväll var vi på Forum i Ljungaverk dit många nyfikna och engagerade hade tagit sig för att visa sitt stöd och framföra sina åsikter. Ett faktum som flera medborgare återkom till var att Ljungaverks skola är kommunens bästa och att man riskerar att förstöra något som funkar mer än bra.

  Störst uppståndelse blev det när tjänstemännen säger att det saknas mer än 20 behöriga lärare men en deltagare i publiken kollar upp att det endast ligger två tjänster ute på arbetsförmedlingens platsbank.
  -”Hur ska någon kunna flytta in för att bli lärare när jobben inte ens är sökbara”?

  Man nämnde Ånge kommuns slogans, ”underbara avkrokar” och ”attraktivt att leva och bo i” men även att löneläget är låst för den som arbetat länge, nyinflyttade tjänar mera och flera funderar på att söka jobb i angränsande kommuner.

  Störst jubel för kvällen fick Peter Lundström, när han som chef för Permascand och 150 anställda sa att han skulle slåss för Ljungaskolan, att det är en viktig del för honom som anställer 4 -5 personer i månaden, att kunna motivera att komma och arbeta och bo i Ljungaverk för där finns kommunens bästa skola.

  -”Nu kommer jag att sammanställa allt jag tagit in dessa tre dagar och ladda inför mötet i Ånge som preliminärt är planerat till den 25:e november” säger Dennis Hjalmarsson, Sverigedemokraternas representant i referensgruppen.

  Vad händer här näst?

  -”Vi ska naturligtvis kolla vad våra medlemmar tycker men som första förslaget till skolutredning ser ut så är det ingen som hittills uttryckt någon form av stöd, arbetet fortsätter och för vår del så sker ett budgetarbete parallellt och i Sverigedemokraternas budget 2020 -22 så stänger vi inga skolor” svarar Dennis innan han lämnar Folkets Hus Forum i Ljungaverk.

   

 • Medborgardialog i Fränsta

  Av dennishjalmarsson den 13 november, 2019
  0

  Kommunens turné för medborgardialog fortsatte på onsdagskvällen i Fränsta.

  Många slöt upp även i Fränsta och frågestunden inleddes med ett långt brandtal av en mamma vars barn redan idag har en restid över två timmar per dag.

  -”Man förstår hennes engagemang då hennes barn åker skolskjuts mer än 40 timmar per månad, alltså mer än en hel arbetsvecka extra i bara restid” säger Dennis Hjalmarsson, SD:s representant i den politiska referensgruppen.

  Det var många bra argument och åsikter som framfördes även om tonläget vid några tillfällen höjdes en aning av väl engagerade föräldrar och fränstabor som även ställde frågan om politikerna och deras partier i god tid kommer att ta ställning vilket flera politiker ur referensgruppen bekräftade.

  Foto: Dennis Hjalmarsson

 • Medborgardialog angående förslaget till skolutredning

  Av dennishjalmarsson den 13 november, 2019
  0

  På tisdagskvällen hölls den första medborgardialogen angående förslaget om skolutredning i Torpshammars skola, nästan ett hundratal engagerade invånare slöt upp för sin skola och många intressanta frågor lyftes till ytan.

  – ”Det var väldigt många bra åsikter som lyftes och vi har ett gediget jobb framför oss för att på bästa sätt arbeta för bibehållen service på samtliga berörda orter” sa Dennis Hjalmarsson som representerar Sverigedemokraterna i referensgruppen.

  – ”Efter mötet pratade jag med flera som undrar om vi som opposition kan påverka denna utredning och rädda skolorna och det kan vi absolut” fortsatte Dennis innan han lämnade Torpshammars skola.
    
  På Sundsvalls Tidnings hemsida finns att läsa:
  Rutorna immade igen när politiker och tjänstemän mötte medborgarna i nedläggningshotade Torpshammars skola.
  – Utifrån det här förslaget hade vi inte flyttat hit, säger Nina Österström.