Företrädare | Sverigedemokraterna i Ånge

Företrädare

Sverigedemokraternas politik företräds i kommunfullmäktige av:

 • Dennis Hjalmarsson, Gruppledare
 • Sven-Olof Sällström
 • Tony Jensen
 • Erik Thunefors

Nämnder:

 • Kommunstyrelsen, Dennis Hjalmarsson, insynsplats.
 • Kommunrevisorerna, Stig Malmberg, ordinarie.
 • Kommunfullmäktiges Valberedning, Tony Jensén, ersättare.
 • Valnämnden, Dennis Hjalmarsson, ersättare.

 

Kommunföreningens högst beslutande organ är årsmötet, det är medlemmarna som väljer vilken styrelse som har ansvaret att driva kommunföreningen och utföra de enligt stadgarna ålagda uppgifter som en kommunförening har.

Sverigedemokraterna Ånges kommunföreningsstyrelse består av:

 • Stig Malmberg, ordförande
 • Dennis Hjalmarsson, vice ordförande
 • Tony Jensen, andre vice ordförande
 • Erik Thunefors, ledamot
 • Tina Mikaelsson, ledamot
 • Gunnar Jansson, ledamot
 • Eva Eriksson, ledamot

Suppleanter:

 • Dennis Elfvén
 • Niklas Persson
 • Ann-Christin Steen
 • Lars Åke Forslin
 • Kent Johansson
 • Annika Flor-Enberg

Valberedning:

 • Peter Edbom, ordförande
 • Christina Vallsten
 • Sven-Olof Sällström

Revision:

 • Bernt Brännvall
 • Sebastian Wennerberg
 • Lars Jonsson, suppleant