Sverigedemokraterna i Ånge | Sida 10

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Ånge

Sverigedemokraterna är ett sverigevänligt socialkonservativt parti som eftersträvar en hög grad av trygghet och samhörighet i samhället. Sverigedemokraterna har varit invalda i kommunfullmäktige i Ånge sedan valet 2006. I det senaste valet 2018 fick vi, 12,91% vilket gav oss fem mandat i kommunfullmäktige och gjorde oss till tredje största parti i Ånge kommun. Sverigedemokraterna har representation i Ånge kommuns samtliga nämnder samt valberedning och revision.

Nu arbetar vi på alla nivåer för att fortsätta vara oppositionspartiet i Ånge kommun.

 • Migrationsverkets skuld till Ånge Kommun

  Av dennishjalmarsson den 18 mars, 2015
  0

  Motion till Kommunfullmäktige

  Det har visat sig att det har funnits ett krav från Ånge Kommun till Migrationsverket på ett skuldbelopp på 2.3 miljoner kronor från den tiden då det var flyktingförläggning i Ånge

  Skulden betalades inte utan preskiberades pga att enligt Migrationsverket inte fick in alla nödvändiga underlag.

  Vem hade detta ärende på sitt bord och varför drevs inte denna skuld in korrekt då Migrationsverket hade för avsikt att betala om alla underlag kommit in?

  Det är högst troligt att det i framtiden kommer att kunna uppstå sådan här händelser vid framtida övernskommelser med Migrationsverket fler gånger och då är det viktigt att det finns tydliga riktlinjer att använda sig av så att det inte inträffar samma problem igen

  Sverigedemokraterna i Ånge kommun genom Daniel Engström yrkar därför på följande:

  *Att kommunstyrelsen och ÅFA redovisar för Kommunfullmäktige vad som låg bakom denna uppkommna skuld.

  *Att det ska skrivas in tydliga riktlinjer inför framtiden vilka regler som skall gälla om en tvist av detta slag åter igen uppstår.

  *Att det skrivs i gällande riktlinjer än tydligare vilken person eller motsvarande har det yttersta ansvaret vid tvister av detta slag så att inte fakturor och krav kan ligga kvarglömda och preskiberas.

  Sverigedemokraterna i Ånge Kommun 2013-11-22
  Daniel Engström

 • Vår tillväxt i Ånge Kommun, valet 2014.

  Av dennishjalmarsson den 18 mars, 2015
  0

  Vid valet 2014 så ökade vi väldigt mycket och är fjärde största parti med 8,11% och endast 33 röster färre än tredje största, och i Ånge kommun hade Sverigedemokraterna den högsta siffran av de fyra Norrlandslänen i riksdagsvalet med våra 16,15%. Detta gör ju att vi ser stora möjligheter att växa ännu mera lokalt i kommunen vid nästa val och då komma in i flera av de stora nämnderna, men redan nu har vi växt från ett till tre mandat i Kommunfullmäktige och vi har även lokal representation för SD i följande;

  Kommunstyrelsen, Daniel Engström, insynsplats.

  Kommunrevisorerna, Kristina Klittervall, ordinarie.

  Kommunfullmäktiges Valberedning, Tony Jensén, ersättare.

  Valnämnden, Dennis Hjalmarsson, ersättare.

   

  //Dennis Hjalmarsson, Webbansvarig.

 • Sverigedemokratisk kommunförening bildad i Ånge

  Av dennishjalmarsson den 8 mars, 2015
  0

  Efter framgångarna för Sverigedemokraterna i valet 2014 så hölls ett informationsmöte för partimedlemmar och sympatisörer i samlingslokalen Corner på Ånge Folkets Hus den 26:e september föregående år. På mötet togs initiativ till att starta upp en lokal Sverigedemokratisk kommunförening då intresse för detta fanns bland mötesdeltagarna.
  Kommunföreningen Sverigedemokraterna Ånge hade sitt historiska första bildandemöte den 12 oktober 2014 i Hallsta, Ånge kommun och blev formellt godkänd av Sverigedemokraternas Partistyrelses verkställande utskott i början av 2015. Kommunföreningens allra första årsmöte samt konstituerande styrelsemöte gick av stapeln den 22 februari 2015 på Corner, Folkets Hus i Ånge.

  Befintliga samt nya medlemmar hälsas hjärtligt välkomna till kommunföreningen Sverigedemokraterna Ånge!

  Med vänlig hälsning,

  Kristina Klittervall, sekreterare.

 • SD Senior!

  Av Martin Klausen den 11 april, 2013
  0
  0

  I samband med OU-konferensen i början av juni kommer vi att lansera SD Senior, en intressegrupp inom Sverigedemokraterna för dem som nått mogen ålder. Syftet med SD Senior är att verka som ett nätverk och ett forum, som kan belysa och lyfta fram frågor av särskilt intresse för den berörda målgruppen. SD senior skall naturligtvis helt verka inom Sverigedemokraternas stadgar och program. Genom våra personliga nätverk vill vi även värva nya medlemmar och sympatisörer, som ännu inte tagit steget över till SD.
  Fler detaljer om verksamhet m.m. kommer att presenteras under OU-konferensen.
  Intresseanmälan och eventuella frågor och synpunkter kan riktas till Bertil Malmberg, bertil.malmberg@sverigedemokraterna.se  tfn 0156-357113 alternativt Ulla Wenell, tfn 070-7816616

 • SD vill säga upp Ånge kommuns avtal med Migrationsverket

  Av Martin Klausen den 28 februari, 2012
  0

  Sverigedemokraterna i Ånge lämnade på måndagen den 27 februari in en motion till Ånge kommunfullmäktige angående att säga upp kommunens avtal med Migrationsverket.
  I motionen skriver Sverigedemokraterna att Sverige under en lång tid haft en mycket stor invandring – vida överlägset våra europeiska grannar sett i både absoluta och relativa tal. Detta har medfört stora problem, ekonomiska som sociala. Sverigedemokraterna vill därför agera mot den vettlösa invandringen till Sverige. Sverigedemokraterna anser att vi måste dra i invandringsbromsen för att hjälpa de invandrare och flyktingar som befinner sig i Sverige idag.

  En stor del ej reellt skyddsbehövande
  Enligt siffror från Migrationsverket angående beviljade uppehållsrätter är det endast 5 procent av dessa som är att bedöma som flyktingar och som därmed uppfyller FN:s krav när det gäller fyktingstatus.
  Sverigedemokraterna menar att asylprocessen urholkas genom att Sverige tar emot invandrare som inte är att betrakta som flyktingar. Därför vill partiet att Ånge kommun skall markera mot denna ansvarslösa invandringspolitik och säga upp det avtal kommunen har med Migrationsverket. En till anledning till varför partiet vill säga upp avtalet med Migrationsverket beror på hur det ser ut beträffande arbetsmarknaden i kommunen. Daniel Engström, som är kommunfullmäktigeledamot för Sverigedemokraterna i Ånge, kommenterar:

  – Jag ser ingen anledning till varför kommunen skall ha ett avtal med Migrationsverket angående flyktingmottagning när kommunen redan idag har svårt att få personer i sysselsättning. Varför skall Ånge kommun som har en hög arbetslöshet ta emot ännu fler personer som enbart resluterar i att öka antalet arbetslösa, säger Daniel Engström och tillägger:
  – Den negativa befolkningsutvecklingen i kommunen kan inte lösas med att fylla på arbetskraften när problemet bakom befolkningsminskningen är att kommunen saknar arbetstillfällen.

  Länk till motionen:
  Motion om att säga upp avtal med Migrationsverket