Revidering av budget 2019 | Sverigedemokraterna i Ånge

Revidering av budget 2019

Med anledning av den information att det fattades 8 miljoner i socialnämnden som framkom på kommunstyrelsens sammanträde den 26/6 2018, eller snarare på grund av att den informationen inte framkom 8 dagar tidigare när fullmäktige beslutade angående budgetramar för 2019.

Att fullmäktige har rätt information när man beslutar om budgetramar för kommande år är av högsta vikt för att förvaltningscheferna i god tid ska hinna anpassa verksamheten i enlighet med politikernas beslut.

Det är en allvarlig brist att detta framkom en vecka senare, man kan nästan tro att det är avsiktligt och att majoriteten och stödpartierna med vilje har lagt en ”skenbudget” för att det ska se bättre ut innan valet. Majoriteten har lovat oförändrad skatt, byggstart på badhuset, satsningar inom skolan och satsningar på äldreomsorgen men allt detta är ofinansierat valfläsk.

Nu i höst ska kommunstyrelsen anta budget att lägga som förslag till fullmäktige i november och det är helt säkert att den måste justeras från de ramar man antog i juni. Detta ser vi som rent oärligt och därför kommer Sverigedemokraterna redan nu med en reviderad budget som är anpassad till verkligheten.

Stig Malmberg
Ordförande, SD Ånge

Dennis Hjalmarsson
Gruppledare, SD Ånge

Budgetmotion 2019 plan 2020-2021 Reviderad-2018-08-07